Contact

Sint-Catharijnekerk

Sint-Catharijne Cantorij

De Sint-Catharijne Cantorij is opgericht in 1987 en bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers. De cantorij heeft in de gemeente een drievoudige functie: ondersteunend, verkondigend en verfraaiend. Regelmatig – circa tien keer per jaar – verleent de cantorij medewerking aan diensten in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Onbekende liederen worden met de gemeente ingestudeerd, vaste liturgische onderdelen (zoals het Kyrië en het Gloria) worden in beurtzang met de gemeente en de voorganger gezongen. Bovendien klinken regelmatig motetten, koralen en andere passende muziek in deze diensten.

De cantorij is op nu zoek naar zangers met koorervaring die met de cantorij willen meezingen in de Paasmorgendienst. We zingen de anthem ‘O be joyful in the Lord’ van Wesley en liederen uit het nieuwe liedboek. Vanaf 21 maart repeteren we iedere dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur.
Kent u mensen die goed kunnen zingen en met u en ons willen meezingen of wilt u inlichtingen? Stuur een e-mail naar cantorij@catharijnekerk.nl. Bellen kan ook naar Janneke Schoemaker, telefoon 0181-415412.

De repetities, onder leiding van cantor Rinus Verhage, zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Catharijnekerk. 
Informatie: Janneke Schoemaker, voorzitter, telefoon 0181-415412, e-mail jannekeschoemaker@gmail.com of Tine Wolters, secretaris, telefoon 0181-415774, e-mail jcwolters@kpnmail.nl.
Inloggen cantorij

Home