Contact

Sint-Catharijnekerk

Sint-Catharijne Cantorij

De Sint-Catharijne Cantorij is opgericht in 1987 en bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers. De cantorij heeft in de gemeente een drievoudige functie: ondersteunend, verkondigend en verfraaiend. Regelmatig – circa tien keer per jaar – verleent de cantorij medewerking aan diensten in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Onbekende liederen worden met de gemeente ingestudeerd, vaste liturgische onderdelen (zoals het Kyrië en het Gloria) worden in beurtzang met de gemeente en de voorganger gezongen. Bovendien klinken regelmatig motetten, koralen en andere passende muziek in deze diensten.

De cantorij van de Sint-Catharijnekerk organiseert op 1 en 2 februari 2020 een English weekend voor zangers met koorervaring. Het koor zal onder leiding staan van Peter Leech. Tijdens het weekend wordt er flink geoefend en aan het eind van zondagmiddag 2 februari wordt het geheel dan afgesloten met een Evensong. De Evensong in de Sint-Catharijnekerk begint om 17.00 uur. De toegang is uiteraard vrij, maar aan de uitgang wordt wel gecollecteerd. Een Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst volgens de eeuwenoude traditie van de anglicaanse kerk. Het is een ingetogen, meditatieve viering met Engelse koormuziek en orgel.

De repetities van de cantorij, onder leiding van cantor Rinus Verhage, zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Catharijnekerk. 
Informatie: Janneke Schoemaker, voorzitter, mobiel 06-42926323, e-mail jannekeschoemaker@gmail.com of Tine Wolters, secretaris, telefoon 0181-415774, e-mail jcwolters@kpnmail.nl.

Inloggen cantorij

Home