Contact

Sint-Catharijnekerk

Sint-Catharijne Cantorij

De Sint-Catharijne Cantorij is opgericht in 1987 en bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers. De cantorij heeft in de gemeente een drievoudige functie: ondersteunend, verkondigend en verfraaiend. Regelmatig – circa tien keer per jaar – verleent de cantorij medewerking aan diensten in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Onbekende liederen worden met de gemeente ingestudeerd, vaste liturgische onderdelen (zoals het Kyrië en het Gloria) worden in beurtzang met de gemeente en de voorganger gezongen. Bovendien klinken regelmatig motetten, koralen en andere passende muziek in deze diensten.

De repetities van de cantorij, onder leiding van cantor Rinus Verhage, zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Catharijnekerk. 
Informatie: Janneke Schoemaker, voorzitter, mobiel 06-42926323, e-mail jannekeschoemaker@gmail.com of Tine Wolters, secretaris, telefoon 0181-415774, e-mail jcwolters@kpnmail.nl.
Inloggen cantorij

Nederlandse en Engelse Christmas carols meezingen in kerstnachtdienst
Wilt u met ons meezingen of wilt u verdere informatie bel of mail:
Janneke Schoemaker mobiel 06 42 92 63 23 of e-mail jannekeschoemaker@gmail.com
of Tine Wolters, telefoon 0181-415774 e-mail jcwolters@kpnmail.nl

ENGLISH WEEKEND MET EVENSONG   
De cantorij van de Sint-Catharijnekerk organiseert op 2 en 3 februari 2019 een English weekend voor zangers met koorervaring. Het koor zal onder leiding van Peter Leech staan. Tijdens het weekend wordt er flink geoefend en aan het eind van de zondagmiddag 3 februari wordt het weekend dan worden afgesloten met een Evensong.

We zullen onder andere zingen: Magnificat en Nunc Dimittis van Charles Wood
                                               Introit: Hodie beate Virgo Maria
                                               Versicles and responses: Kathryn Rose

Inlichtingen en aanmelden kan via een e-mail aan jeannetposma@hotmail.com.

 

 

 

 

Home