Contact

Sint-Catharijnekerk

Sint-Catharijne Cantorij

De Sint-Catharijne Cantorij is opgericht in 1987 en bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers. De cantorij heeft in de gemeente een drievoudige functie: ondersteunend, verkondigend en verfraaiend. Regelmatig – circa tien keer per jaar – verleent de cantorij medewerking aan diensten in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Onbekende liederen worden met de gemeente ingestudeerd, vaste liturgische onderdelen (zoals het Kyrië en het Gloria) worden in beurtzang met de gemeente en de voorganger gezongen. Bovendien klinken regelmatig motetten, koralen en andere passende muziek in deze diensten.

Sint-Catharijne Cantorij viert lustrum
De cantorij bestaat dit jaar 30 jaar en viert dit met partners met een weekend ‘s-Hertogenbosch. Op zaterdag 20 mei aanstaande staat een stadswandeling met een bezoek aan de Sint-Janskathedraal op het programma. Op zondag 21 mei is de cantorij welkom in de Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch en verleent haar medewerking aan de dienst. Voorganger is onze oud-predikante Erica Scheenstra. De dienst begint om 10.00 uur.

Op zaterdag 4 november 2017 staat een Cantorijendag op het programma met als afsluiting een Evensong. Hiervoor zijn alle cantorijen van Voorne-Putten en Rozenburg uitgenodigd. Op zondag 5 november organiseren we een reünie met lunch voor leden en oud-leden van de cantorij.


De repetities, onder leiding van cantor Rinus Verhage, zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Catharijnekerk. 
Informatie: Janneke Schoemaker, voorzitter, telefoon 0181-415412, e-mail jannekeschoemaker@gmail.com of Tine Wolters, secretaris, telefoon 0181-415774, e-mail jcwolters@kpnmail.nl.
Inloggen cantorij

Home