Contact

Sint-Catharijnekerk

Sint-Catharijne Cantorij

De Sint-Catharijne Cantorij is opgericht in 1987 en bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers. De cantorij heeft in de gemeente een drievoudige functie: ondersteunend, verkondigend en verfraaiend. Regelmatig – circa tien keer per jaar – verleent de cantorij medewerking aan diensten in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Onbekende liederen worden met de gemeente ingestudeerd, vaste liturgische onderdelen (zoals het Kyrië en het Gloria) worden in beurtzang met de gemeente en de voorganger gezongen. Bovendien klinken regelmatig motetten, koralen en andere passende muziek in deze diensten.

De repetities van de cantorij, onder leiding van cantor Rinus Verhage, zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Catharijnekerk. 
Informatie: Janneke Schoemaker, voorzitter, mobiel 06-42926323, e-mail jannekeschoemaker@gmail.com of Tine Wolters, secretaris, telefoon 0181-415774, e-mail jcwolters@kpnmail.nl.
Inloggen cantorij


Sint-Catharijne Cantorij vierde lustrum
De cantorij bestond in 2017 30 jaar en vierde dit met partners met een weekend ‘s-Hertogenbosch. Op zondag 21 mei was de cantorij welkom in de Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch en verleende haar medewerking aan de dienst. Voorganger was onze oud-predikante Erica Scheenstra. 
Op zaterdag 4 november 2017 stond een Cantorijendag op het programma met als afsluiting een Evensong. Hiervoor waren alle cantorijen van Voorne-Putten en Rozenburg uitgenodigd. 
Op zondag 5 november organiseerden we een reünie met lunch voor leden en oud-leden van de cantorij. 

Home