Contact

Sint-Catharijnekerk

Verjaardagsfonds

Jarige gemeenteleden ontvangen de felicitaties van de kerk en worden gevraagd om een gift voor het verjaardagsfonds. De opbrengst van het verjaardagsfonds is bestemd voor het onderhoud van het orgel. Informatie: mevrouw A. Tuk-de Bode, telefoon 0181-414280.

Tip: als u onverhoopt niet thuis was op het moment dat de bus van het verjaardagsfonds werd aangeboden, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL35 INGB 0004320546 onder vermelding van Verjaardagsfonds. Bij voorbaat hartelijk dank!

Home