Contact

Sint-Catharijnekerk

Wie zijn wij?

Protestantse Gemeente Brielle

De Protestantse Gemeente Brielle is een pluriforme gemeente die staat in de lange traditie waarin mensen hun geloof voeden, beleven en vorm willen geven in hun leven. Ze leeft in de verwachting van het verbond dat God met Israel sloot. (Ex. 20:1-17)
Daarin wil zij zich laten inspireren door Jezus Christus.
Hij heeft, als geen ander, de krachtige liefde van God een menselijk gezicht gegeven.
Van hem wil en kan de gemeente navolger zijn. Wij blijven ons openstellen voor de werking van Gods Geest. In de vieringen geven we met liefde het vuur van de traditie door aan tijdgenoten. (1 Cor. 12 1-11).
Waarbij vernieuwing noodzakelijk wordt geacht om zo een levende kerk te creëren.
Door betrokkenheid met elkaar wil de gemeente opkomen voor mensen in hun kwetsbaarheid, zowel  in de directe omgeving als daarbuiten. Hierin spelen het pastoraat en diaconaat een grote rol. Wij willen hiermee Gods bewogenheid om mensen, als een levende werkelijkheid, tonen.

Home